Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

Sekretny-Wachlarz
10:44
5740 e406 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaczoo czoo

June 21 2015

Sekretny-Wachlarz
08:28
8490 26de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
Sekretny-Wachlarz
08:28
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viachrzrzrz chrzrzrz

June 19 2015

Sekretny-Wachlarz
17:45
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viachrzrzrz chrzrzrz
Sekretny-Wachlarz
17:42
9181 70f2 390
Sekretny-Wachlarz
17:41
9177 1d18 390
Sekretny-Wachlarz
17:38
9171 dd9d 390
Sekretny-Wachlarz
17:34
9161 849a 390

June 15 2015

Sekretny-Wachlarz
17:22
Dla mnie przyjaźń jest dużo "grubsza" niż miłość. Związki miłosne trwają, bo mają aspekt intymny. Przyjaźń musi być czule pielęgnowana, choć nie podpiera się erotyką. To, że do siebie zadzwonimy albo pójdziemy parę razy na imprezę, to za mało. Trzeba też się dobrać. Czekać wytrwale na osobę, której my będziemy pasować i która będzie pasowała nam. To wcale nie jest łatwe
— Katarzyna Nosowska
Sekretny-Wachlarz
17:21
Szkoda że nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza
— Ignacy Karpowicz

June 14 2015

20:18
20:16
3722 fd5b 390
Reposted frommartinini martinini viadobrykaktus dobrykaktus
Sekretny-Wachlarz
20:16
2619 530d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobrykaktus dobrykaktus
Sekretny-Wachlarz
20:12
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski

June 11 2015

Sekretny-Wachlarz
19:23
1894 a3fa 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
0403 f46e 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
0416 f09d 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
5446 b317 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
6995 c5b2 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:13
8686 8c1f 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl