Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

Sekretny-Wachlarz
15:11
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake

July 01 2018

Sekretny-Wachlarz
07:54
8989 614d 390
Reposted fromels els viamaryjanejanis maryjanejanis
07:53
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaryjanejanis maryjanejanis

June 30 2018

Sekretny-Wachlarz
21:24
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:23
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22
8267 e253 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:19
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:05
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
Sekretny-Wachlarz
21:04
1086 b3f8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou

July 10 2015

Sekretny-Wachlarz
16:24
1231 a885 390
Reposted frompeper peper viachrzrzrz chrzrzrz

June 29 2015

Sekretny-Wachlarz
19:38
6069 bb10 390
Reposted fromkotowate kotowate viachrzrzrz chrzrzrz

June 25 2015

Sekretny-Wachlarz
07:23
Sekretny-Wachlarz
07:23
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viahereitiscold hereitiscold
07:21
Sekretny-Wachlarz
07:21
9017 a9e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKrschtschn Krschtschn

June 23 2015

Sekretny-Wachlarz
10:57
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk

June 22 2015

Sekretny-Wachlarz
10:58

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
10:52
5734 43d3 390
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
10:52
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viajeenack jeenack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl