Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

Sekretny-Wachlarz
07:54
8989 614d 390
Reposted fromels els viamaryjanejanis maryjanejanis
07:53
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaryjanejanis maryjanejanis

June 30 2018

Sekretny-Wachlarz
21:24
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:23
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22
8267 e253 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:19
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:05
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
Sekretny-Wachlarz
21:04
1086 b3f8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou

July 01 2018

Sekretny-Wachlarz
07:54
8989 614d 390
Reposted fromels els viamaryjanejanis maryjanejanis
07:53
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaryjanejanis maryjanejanis

June 30 2018

Sekretny-Wachlarz
21:24
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:23
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22
8267 e253 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:19
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:05
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
Sekretny-Wachlarz
21:22
8267 e253 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:22

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaembrace embrace
Sekretny-Wachlarz
21:19
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl