Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Sekretny-Wachlarz
16:24
1231 a885 390
Reposted frompeper peper viachrzrzrz chrzrzrz

June 29 2015

Sekretny-Wachlarz
19:38
6069 bb10 390
Reposted fromkotowate kotowate viachrzrzrz chrzrzrz

June 25 2015

Sekretny-Wachlarz
07:23
Sekretny-Wachlarz
07:23
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viahereitiscold hereitiscold
07:21
Sekretny-Wachlarz
07:21
9017 a9e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKrschtschn Krschtschn

June 23 2015

Sekretny-Wachlarz
10:57
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk

June 22 2015

Sekretny-Wachlarz
10:58

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
10:52
5734 43d3 390
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
10:52
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
10:44
5740 e406 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaczoo czoo

June 21 2015

Sekretny-Wachlarz
08:28
8490 26de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
Sekretny-Wachlarz
08:28
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viachrzrzrz chrzrzrz

June 19 2015

Sekretny-Wachlarz
17:45
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viachrzrzrz chrzrzrz
Sekretny-Wachlarz
17:42
9181 70f2 390
Sekretny-Wachlarz
17:41
9177 1d18 390
Sekretny-Wachlarz
17:38
9171 dd9d 390
Sekretny-Wachlarz
17:34
9161 849a 390

June 15 2015

Sekretny-Wachlarz
17:22
Dla mnie przyjaźń jest dużo "grubsza" niż miłość. Związki miłosne trwają, bo mają aspekt intymny. Przyjaźń musi być czule pielęgnowana, choć nie podpiera się erotyką. To, że do siebie zadzwonimy albo pójdziemy parę razy na imprezę, to za mało. Trzeba też się dobrać. Czekać wytrwale na osobę, której my będziemy pasować i która będzie pasowała nam. To wcale nie jest łatwe
— Katarzyna Nosowska
Sekretny-Wachlarz
17:21
Szkoda że nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza
— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl